Stalni postav

Muzeja antifašističke borbe

Muzej antifašističke borbe zamišljen je kao projekt Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, financiran sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja, kako bi se antifašistička borba građana Hrvatske u Drugom svjetskom ratu prikazala na internetskoj platformi te da ostane u trajnom sjećanju svom zainteresiranom građanstvu koji žele znati nešto više o zadanoj temi.

Cilj MAB-a jest dokumentima, fotografijama, video snimkama, intervjuima s živućim sudionicima Drugog svjetskog rata prikazati ljudski, ratni i humanitarni put kojim je zemlja oslobođena od okupatora od početka do završetka ratnih akcija te naknadnu obnovu zemlje.

Na portalu MAB-a kontinuirano će se prezentirati dostupna arhivska i fototečna  građa koja se odnosi na razdoblje antifašističke borbe u Hrvatskoj te pozivamo sve zainteresirane da i svojim prilozima obogate sadržaj portala svim dostupnim materijalima, bilo privatnih  ili drugih dostupnih zbirki.

Razdoblje prije II. svjetskog rata

Hrvatski antifašistički pokret kao dio svjetskog demokratskog pokreta za borbu protiv fašizma i rata nastao je u doba pojave i jačanja fašističkih diktatura u Italiji i Njemačkoj sredinom tridesetih godina prošlog stoljeća. Posebnu ulogu u tom pokretu, kao promicatelji ideja antifašizma imali su, pored komunista, brojni hrvatski lijevo orijentirani intelektualci, a naročito književnici i likovni umjetnici. Ukazujući na opasnosti koje donosi fašizam i dosljedno se zalažući za ostvarivanje osnovnih uvjeta za obranu zemlje, razvijajući aktivnosti kroz radničke, sportske i kulturne organizacije, promptno reagirajući i osuđujući prve osvajačke poteze fašističkih sila uspjeli su mobilizirati veliki broj ljudi u antifašistički pokret. Prva oružana iskustva hrvatski antifašistički pokret otpora stekao je Španjolskom građanskom ratu u kojem je usprkos zabrani profašističke vlade Kraljevine Jugoslavije sudjelovalo 528 boraca iz Hrvatske, dobrovoljaca španjolske republikanske armije.

Prve žrtve ustaškog režma bili su upravo književnici i komunisti: Božidar Adžija, Otokar Keršovani i Ognjen Prica, streljani za odmazdu 9. srpnja 1941. godine.

II. Drugi svjetski rat (1941. - 1945.)

Hrvatska je u vrijeme Drugoga svjetskog rata „vodila dvostruki život“: javni i službeni, te ilegalni, antifašistički. Njegova su obilježja postojanje dviju vlada, dva sabora, poglavnika i maršala, slobodnog i oslobođenog teritorija na kojima su bili organizirani svi aspekti civilnog i vojnog života. Ili čak možda trostruki: politički potezi jugoslavenske izbjegličke vlade u Londonu odražavali su se na političke događaje u Jugoslaviji, pa tako i Hrvatskoj.

 

II.1. Nezavisna Država Hrvatska

Dana 6. travnja 1945. udružene njemačke, talijanske, mađarske i bugarske snage napale su Kraljevinu Jugoslaviju. Obrambeni, tzv. travanjski rat trajao je samo deset dana. Predstavnici jugoslavenske kraljevske vojske potpisali su 17. travnja 1941. bezuvjetnu kapitulaciju. Kralj Petar II. Karađorđević i Vlada kao legitimni nosioci državnosti, priznati i nakon raspada države, od Saveznika i drugih demokratskih zemalja, emigrirali su u Veliku Britaniju.

Njemačke okupacione postrojbe ušle su u Zagreb 10. travnja 1941. isti dan kada je na radio postaji Zagreb pročitan Proglas o uspostavi Nezavisne Države Hrvatske (NDH). Vladko Maček kao predsjednik Hrvatske seljačke stranke, u to vrijeme najjače hrvatske političke stranke odbio je prijedlog njemačkih emisara o formiranju hrvatske države pod okriljem Njemačke i pozvao narod na pokornost novoj vlasti.

II.2. Narodnooslobodilački pokret (Narodno-oslobodilački rat, Narodno-oslobodilački rat i socijalistička revolucija, partizanski pokret, antifašistički pokret).

U ovom će se dijelu naglasiti i istaknuti osnovne značajke i razlikovne karakteristike antifašističkog otpora u Hrvatskoj (pa tako i čitavoj Jugoslaviji) u odnosu na antifašističke pokrete drugih zemalja izražene u postavljenim ciljevima i metodama borbi, te brojnim organizacionim oblicima kakve nije poznavao niti jedan drugi pokret otpora u okupiranoj Europi.

Rasni zakoni, diskriminacija Srba i Roma, ustupanje velikog, privredno najrazvijenije dijela jadranske obale Italiji, pojedinačni i masovni zločini počinjeni nad zakonima obespravljenim Srbima, Židovima i Romima, osnivanje logora, stalna prisutnost talijanskih i njemačkih jedinica imalo je za posljedicu jačanja predratnog antifašističkog otpora i sve veću diferencijaciju hrvatskog stanovništva. Prividno monolitna zajednica bila je već početkom rata, podijeljena na nekoliko, imanentno suprotstavljenih grupa: etabliranu vladajuću grupaciju i njezine bezuvjetne pristalice, ilegalnu antifašističku grupaciju, te veliki sloj ljudi bez decidiranog ili trajnijeg političkog stava, bez informacija o događajima u koji su bili „gurnuti“ ili mogućnosti procjene tih informacija. Prvi su kolaborirali s okupatorima, drugi im se aktivno konfrontirali, treći  konformistički sve to promatrali, ne želeći biti dijelom ni prve ni druge skupine. No, postojao je i veliki broj stanovnika, među kojima je bilo i radnika i namještenika službom vezanih uz državni aparat NDH-a i njegove ustanove, ali nisu bili pristalice ustaške vlasti niti pripadnici ustaškog pokreta, koji nisu pripadali organiziranom NOP-u niti bili članovi antifašističkih organizacija, ali su pružali, na svoj način i u skladu sa svojim moralnim načelima, aktivan otpor ustaškoj vlasti i ustaškom režimu.

Narodnooslobodilački pokret (NOP) naziv je za antifašistički pokret (borbu) za oslobođenje zemlje od njemačke, talijanske i mađarske okupacije, te marionetskog ustaškog režima. Ime su mu dali njegovi organizatori (komunisti) koji su u njemu imali ključne pozicije, a prihvatili široki slojevi sudionika bez obzira na njihovu nacionalnost, vjersku pripadnost ili političko uvjerenje.

Iako su komunisti činili nešto manje od 10% svih sudionika NOP-a, uspjeli su snažnom i organiziranom propagandom, a od 1944. i ideološkim nadzorom i terorom nad političkim neistmišljenicima nametnuti još jedan cilj: revolucionarno preuzimanje vlasti i uspostavu komunističkog sustava.

To je uz borbu za oslobođenje zemlje i revolucionarno preuzimanje vlasti značilo i borbu protiv koncepcije obnove Jugoslavije pod dinastijom Karađorđevića (i hegemonije Velike Srbije) koju su zastupali jugoslavenska izbjeglička vlada u Londonu i četničke snage u zemlji. Ravnogorski četnički pokret predvođen Dragoljubom (Dražom) Mihailovićem početkom 1942. deklaracijom kralja Petra II nazvan je „Jugoslavenska vojska u domovini“. Sam Mihailović je svoje snage nazivao „četničkim odredima Jugoslavenske vojske“ želeći time zadržati kontinuitet s oružanim snagama Kraljevine Jugoslavije. Te su se snage protezale i na znatan dio teritorija Nezavisne Države Hrvatske. Ono što ih je spajalo bila je borba protiv ustaškog režima i samostalne hrvatske države te borba za obnovu Kraljevine Jugoslavije. Draža Mihailović je bio priznat kao njihov glavni zapovjednik, iako nikada nije imao apsolutnu kontrolu nad njima. Najsnažnije uporište imali su u okolici Knina, a vođa im je bio pop Momčilo Dujić. Uz podršku izbjegličke vlade (do 1943.) i u suradnji s okupatorom a naročito Talijanima počinili su mnoge zločine nad hrvatskim i muslimanskim stanovništvom na području NDH. Njihovo djelovanje znatno je bilo smanjeno jačanjem NOP-a i njegovog međunarodnog priznanja, te kapitulacijom Italije, njihovog glavnog oslonca.

Intervjui

sa sudionicima NOB-a

 • Intervju – Ivan Fumić 2008. – Dio 1.
 • Intervju – Ivan Fumić 2008. – Dio 2.
 • Intervju – Ivan Fumić 2008. – Dio 3.
 • Intervju – Ivan Fumić 2008. – Dio 4.
 • Intervju – Mile Knežević 2022.
 • Intervju – Milivoj Boroša 2008. – Dio 1.
 • Intervju – Milivoj Boroša 2008. – Dio 2.
 • Intervju – Milivoj Boroša 2008. – Dio 3.
 • Intervju – Milivoj Boroša 2008. – Dio 4.
 • Intervju – Milivoj Boroša 2008. – Dio 5.
 • Intervju – Rade Bulat 2009. – Dio 1.
 • Intervju – Rade Bulat 2009. – Dio 2.
 • Intervju – Rade Bulat 2009. – Dio 3.
 • Intervju – Rade Bulat 2009. – Dio 4.
 • Intervju – Rade Pavlović 2022. – Dio 1.
 • Intervju – Rade Pavlović 2022. – Dio 2.
 • Intervju – Ruža Peleš 2022. – Dio 1.
 • Intervju – Ruža Peleš 2022. – Dio 2.
 • Intervju – Šime Mudrovčić 2022. – Dio 1.
 • Intervju – Šime Mudrovčić 2022. – Dio 2.
 • Intervju – Slavica Kanić Detelić 2008. – Dio 1.
 • Intervju – Slavica Kanić Detelić 2008. – Dio 2.
 • Intervju – Slavica Kanić Detelić 2008. – Dio 3.
 • Intervju – Vinko Šunjara 2008. – Dio 1.
 • Intervju – Vinko Šunjara 2008. – Dio 2.
 • Javna tribina – Tršćansko pitanje i kontroverze