Partizanski tisak

Muzej antifašističke borbe

U tijeku Narodno-oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije usprkos otežanim, ratnim uvjetima i nedostatku potrebne tehnike, materijala i stručnih kadrova (novinara, grafičkih i drugih radnika…) izlazio je veliki broj raznovrsnih tiskovina: od propagandnih letaka i plakata, preko dnevnih novina, mjesečnika i raznovrsnih brošura do zbirki pjesama i knjiga. Iako tiskane prvenstveno da informiraju,mobiliziraju i propagiraju ideje narodno-oslobodilačke borbe one otkrivaju i vrsne majstore novinarstva, književnosti, pa i dizajna. S vremenom one su postale sastavni dio nacionalne kulturne baštine.
O tome svjedoči i pravo bogatstvo sačuvanih primjeraka tiska i drugih publikacija koji se čuvaju u muzejima, arhivima i srodnim institucijama.

Namjera nam je, ovim prvim izlaženjem na web stranicu Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske s 27 primjeraka partizanskog tiska iz privatnog vlasništva:
• omogućiti jednostavan i brz pregled do sada sakupljenog partizanskog tiska bez potrebe prolaženja potrebne procedure koje od istraživača i zainteresiranih zahtijevaju nadležne institucije;
• upozoriti širu društvenu javnost na brojnost, kvalitetu i značaj partizanskog tiska;

• potaknuti daljnju sakupljačku aktivnost koja pretpostavlja suradnju sa svima onima koji su nam voljni ustupiti svoje primjerke na skeniranje i stručnu obradu (uz povrat vlasnicima, naravno);
• afirmirati jedan, nažalost, zaboravljeni, segment povijesti Drugoga svjetskoga rata na području Hrvatske i bivše Jugoslavije, čime bi odali priznanje svima onima koji su ponekad i po cijenu vlastitog života sudjelovali u procesu stvaranja, čuvanja i distribucije partizanskog tiska.

Gotovo je nemoguće sa sigurnošću utvrditi što je sve izlazilo i što je sve tiskano u vrijeme rata. Pretpostavlja se da je na području čitave bivše Jugoslavije tiskano oko 20.000 raznih naslova svih vrsta tiskovina. Za više od 9.500 listova, knjiga i brošura utvrđeno je gdje su i kada izlazili, ko ih je izdavao i štampao, tko je uređivao i pisao tekstove.

Većina tiskovina sistematizirana je i obrađena u „Bibliografiji izdanja narodno-oslobodilačkom ratu 1941-1945.“ koju je izdao Vojnoistorijski institut u Beogradu, 1964. godine. O novinarstvu i štampi u NOB-i Hrvatske napisao je knjigu pod nazivom „Riječi istine“ (Zagreb, 1975.) dr. Mahmud Konjhođić, u ratno vrijeme šef Propagandnog odjela ZAVNOH-a.